« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Záměr na odkoupení pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
obec štěchovice
štěchovice 64
387 16 štěchovice
Emai].: obecGstechovice-st.cz
<br> oznárnení o záměru nákupu pozemku
I <.>
<br> Ve smyslu s 85 písm.a) zákona č.L2B/2aa0 Sb <.>,o obcích
zamýšIi zastupite1stvo obce Štěchovíce nabýt do vlastníctvi
nemovitou věc a nad rámec s 39 odst.1) zákona o obcich obec
Štěchovice vyhlašu;e záměr nákupu pozemku od' fyzické osoby,a to
na,4ákladě schválení zá'měru zastupitelstva obce usnesením čís1o
<br> 4l!-,(:L j ze dne JŤ 4 u t: <.>
<,> leo'á ".o nasíeE[ffií nemovitost v katastrálním území(k.ú.) štěchovice:
<br>
<br> Pozemek po Zemková
L22L o výmě
<br> parcela KN
ře 111 m2
<br> p.p-c-
<br> ve štěchovicích dne
<br> Miroslav ýÍráz
Starosta
<br> !,[,/ tcu
<br> /ť.' l
<br> Zveřejněno na úředni desce obecního úřadu dne:,!,ó l eŮ#
Sejmuto z úŤedni desky obecniho úřadu dne:
<br> Zveřejněno na elektronické úředni desce
obecního úřadu dne: Jú 4 /cI"'1
Sejmuto z e1ektronícké úředni desky
obecního úřadu dne:

Načteno

edesky.cz/d/5924448

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz