« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Výpis č. 1/2021 z přijatých usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.1.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis č. 1/2021 z přijatých usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.1.2023 (326.82 kB)
VÝPIS č.1/2023 PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
<br> OBCE TOCHOVICE ze dne 23.1.2023
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje
<br>
<br>
<br> • Výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy
kabin SK Tochovice“ - jako dodavatele díla schvaluje
firmu JOMAINVEST s.r.o 17.listopadu 670,262 42
Rožmitál p.Třemšínem,IČ: 28469186 s nabídkovou cenou
1 082 505,00 Kč včetně DPH
<br>
• Výsledek výběrového řízení na akci „Tochovice rozšíření
VO – Za kostelem,Zákostelák,Podtochovice“ -
a jako dodavatele díla schvaluje firmu STAVOS Příbram
a.s <.>,Čs Armády 29,261 01 Příbram,IČ: 24311031 s
nabídkovou cenou 962 058,00 Kč včetně DPH <.>
<br>
• Oznámení o zahájení Změny územního plánu obce
Tochovice č.3
<br>
• Rozpočtové opatření č.1/2023
<br> • Veřejnoprávní smlouvu dle návrhu rozpočtu na rok 2021 se
<br> Sportovním klubem Tochovice,z.s <.>,IČ: 47067128 o
poskytnutí veřejné finanční dotace z rozpočtu obce Tochovice
ve výši 150 000,00 Kč <.>
<br>
• Veřejnoprávní smlouvu dle návrhu rozpočtu na rok 2021 s
Rybářským spolkem Tochovice,IČ: 22663843 o poskytnutí
veřejné finanční dotace z rozpočtu obce Tochovice ve výši
150 000,00 Kč <.>
<br>
• Veřejnoprávní smlouvu dle návrhu rozpočtu na rok 2021 se SH
ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Tochovice,IČ:
64763609 o poskytnutí veřejné finanční dotace z rozpočtu obce
Tochovice ve výši 20 000,00 Kč <.>
<br>
<br>
• Darovací smlouvu dle návrhu rozpočtu na rok 2021 s Spolkem
Slůňata při MŠ Tochovice,IČ: 27035883 o poskytnutí
veřejné finanční dotace z rozpočtu obce Tochovice ve výši
5 000,00 Kč <.>
<br>
• Darovací smlouvu dle návrhu rozpočtu na rok 2021 se
společností Ochrana fauny ČR,o.p.s <.>,Votice,IČ:
67778585 a poskytnutí finančního daru na podporu činnosti
záchranné stanice pro zraněné živočichy ve výši 3 000,00 Kč <.>
<br>
• Darovací smlouvu dle návrhu rozpočtu na rok 2021
s Římskokatolickou farností Tochovice,IČ: 70132593 a
poskytnutí finančního daru na opravu kostela sv.XXXXXXX v
Tochovicích ve výši XX XXX,XX Kč <.>
<br>
• Darov...

Načteno

edesky.cz/d/5922538

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz