« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceVýše poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa 211,4 kB 107,4 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecni mad Vrbéany
<br> mum» 25 2000210211" 11 1:1 725021070
mm mmflabmwbanyu m mwannyu
<br> Sdéleni obecniho ar‘mu vmémy
<br> 1.Placeni poplalku za svoz odpadli
<br>
<br>
<br>
<br> Osoba 501:an poby1em V.<.> 700 Ki:
Nemmlilosl baz osahy s lrva‘y'm pobylam.700 K15
Pes.100 K6
2 a dal§ipes,<.> 150 K15
<br>
<br> Poplale ’ sp‘alny’ 0d unara do XXXXX duhna
<br> Umada v holcvosli na oU: pcndéli a slfeda 0:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
<br> nehn na 0621‘ 8525151/0100 pod variabi‘nlm bislem‘ éls‘o va§eh0 t p
<br> Znémku "a popelnici vam nésledné dcneseme d0 vaéi mm":
<br> schrénky <,>
bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obec-vrbcany.cz
<br>
<br> Sdělení obecního úřadu Vrbčany
<br>
<br>
<br> 1.Placení poplatku za svoz odpadů
<br> Osoba s trvalým pobytem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 700 Kč
<br> Nemovitost bez osoby s trvalým pobytem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.700 Kč
<br> Pes.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 100 Kč
<br> 2.a další pes.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 150 Kč
<br>
<br> Poplatek je splatný od února do konce dubna
<br>
<br> Úhrada v hotovosti na OÚ: pondělí a středa 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
<br> nebo na účet: 8525151/0100 pod variabilním číslem: číslo vašeho č.p <.>
<br> Známku na popelnici vám následně doneseme do vaší poštovní
schránky <.>

Načteno

edesky.cz/d/5921919

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz