« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Záměr prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemku
MĚSTSKÁVČÁST PRAHA — SLIVENEC ÚRAD MĚSTSKÉ ČÁSTI K Lochkovu 6/2,154 00 Praha 5 -— Slivenec
<br> oznamuje podle % 36 odst.1 zákona č.131/2000,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů
<br> záměr
<br> prodat ing.Petru Sobolovi pozemek parcelní číslo 207/6 ve Vlastnictví hlavního města Prahy se svěřenou správou nemovitostí pro MČ Praha - Slivenec,o výměře 46 m2,v k.ú.Holyně,obec Praha,zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.1359,vedeným Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,katastrální pracoviště Praha,obec Praha,odděleného zpozemku parc.č.207 za cenu 392.380,- Kč (slovy třista devadesát dva tisic třista osmdesát korun českých) <.>
<br> Po učení:
<br> Podle výše citovaného ustanovení má občan právo se ktomuto záměru vyjádřit,a to písemně,prostřednictvím podatelny Uřadu Městské části Praha-Slivenec,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Číslo evidenční: Xď Živí—X
<br> Zveřejněno: 924.% 9609/5 _,&&) %d Sejmuto: 7- ?Z- /(W„,€n—e_,/ Telefon: Bankovní spojení: IČO: 251813754,251818044 Prvni městská banka a.5.241661
<br> Fax: 251811587 č.u.: 500756998/6000
<br> „/
<br> 30.2
<br> 2/13
<br> 041/4 „.<.>.- <.>,<.>
<br> EDS
<br> 326-127
<br> 328— 128
<br> 132 328— 141 377—1
<br> 377—2
<br> 377—3
<br> Seznam souřadnic tS—JTSKJ
<br> \ Crslp bodu Souřadnice pro zápis do KN Y X
<br> 74837384 74837735 748384.85 748374.15 74837473 74837531
<br> /
<br> 184885837 184855330 184883758 184885854 104885535 1848853.58
<br> Kod kv <.>
<br> LlJEszLůůJLIJ
<br> 225
<br> Poznámka
<br> plot kolík opěrná zed opěrná zed opěrná zed opěrná zed

Načteno

edesky.cz/d/5920889


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
24. 03. 2023
23. 03. 2023
23. 03. 2023
15. 03. 2023
15. 03. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz