« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Svolání zasedání zastupitelstva č.3 na pondělí 30.1.2023, 18:00, kulturní dům - spodní sál

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolani_zasedani_3-230130.pdf [0,27 MB]
Obec Malé Hradisko Malé Hradisko 60,798 49 Malé Hradisko,IČ: 00288454,datová schránka: juvawam
<br> tel.582 399 074,starostathseznam.cz,www.malehradísko.cz
<br> Malé Hradisko 23.1.2023
<br> Starosta Obce Malé Hradisko svolává dleš 103 odst.5 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění zasedání zastupitelstva obce <,>
<br> které se bude konat v pondělí dne 30.ledna 2023 v 18:00 hodin ve spodním sále kulturního domu (Malé Hradisko č.p 123 přízemí)
<br> PROGRAM:
<br> Zahájení
<br> Schválení programu
<br> Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Kontrola usnesení
<br> Zrušení Směrnice o poskytování přÍSpěvku na stravování zaměstnancům obce a uvolněným zastupitelům ZO Malé Hradisko
<br> Zrušení všech přijatých a dosud platných usnesení zastupitelstva obce o poskytování příspěvku na obědy z IVIŠ
<br> Příspěvek na obědy z MŠ od 1.2 2023 do 31.12.2023
<br> Žádosti o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
<br> Žádost ÚZSVM o převod vlastnického podílu k pozemku p.c č.949/3
<br> 10.Žádost o poskytnutí finančního daru — Domov pro seniory Soběsuky
<br> 11.Rozpočtová opatření
<br> 12 Různě— informace o stavu obecního úřadu
<br> 13.Diskuze
<br> 14.Závěr
<br> 915390037“
<br> 9“
<br> 909074
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 23.1.2023 jmeno,podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne jméno,podpis
<br> „/Ž(%Č %ú/c/c ffi——
<br> XXXXX XXXXXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/5918730

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz