« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Záměr pronájmu nemovitosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr pronájmu_bývalá dětská ordinace_logoped.pdf [0,21 MB]
OBEC PUSTIMĚŘ
Pustiměřské Prusy 79,683 21 Pustiměř IČ: 00292231
<br> web: www.pustimer.eu tel.: 517 357 278
<br> e-mail: ou@pustimer.eu tel.: 517 357 281
<br>
<br>
<br>
č.j.: PUST 176/2023
<br>
<br> vyřizuje: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: starosta@pustimer.eu
<br>
<br> Pustiměř,23.leden 2023
<br>
<br>
<br> ZÁMĚR PRONÁJMU NEMOVITOSTI
<br>
Obec Pustiměř zveřejňuje podle § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,z á m ě r pronajmout za účelem provozování ordinace
<br> klinického logopeda nebytové prostory v přízemí budovy č.p.74 v Pustiměři (budova
<br> zdravotního střediska) – jedná se o bývalou ordinaci dětské doktorky (26,5 m2),čekárnu
<br> (18,1 m2) a WC (5,2 m2) – o celkové výměře 49,8 m2.Budova je součástí pozemku
<br> p.č.1277/1 v k.ú.Pustiměř <.>
<br> Nájemné se stanovuje v XXX.výši XXX Kč/mX/měsíc + platba za odebrané služby
<br> spojené s nájmem nemovitosti (vodné a stočné,elektrická energie,plyn,svoz a likvidace
<br> odpadu aj.) <.>
<br>
<br> Zájemci se mohou vyjádřit a předložit své nabídky k záměru pronájmu v zalepené
<br> obálce s výrazným označením „Neotevírat – nabídka nájmu bývalé dětské ordinace“ spolu
<br> s uvedením jména a adresy zájemce na obálce,po dobu vyvěšení oznámení o záměru prodeje
<br> na úřední desce OÚ Pustiměř,na podatelnu OÚ Pustiměř,Pustiměřské Prusy 79,683 21
<br> Pustiměř,nejpozději do 10.00 hodin dne 8.února 2023 <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Pustiměř na jejím 6.zasedání dne 18.ledna 2023 <,>
<br> usnesením č.77/23 R 6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> ………………………………………
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5916870

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz