« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.01/2023
<br> Usnesení
<br> z 1.veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov konaného dne 19.1.2023 od 19.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> amMMa
<br> l) OZV č.1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> 2) Výroční zprávu za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/ 1999 Sb <.>
<br> 3) Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> 4) Vyřazení majetku 2 inventarizačniho seznamu dle seznamu majetku k vyřazeni
<br> 5) Navýšení hodinových sazeb pracovních dohod na 120 Kč/hod za úklidové práce,150 Kčfhod práce se strojem a administrativní činnost
<br> Br nav mi:
<br> 1) Zpracování nabídky na výměnu stávajících světel veřejného osvětlení za LED lampy.2) Zpracování projektu na opravu Střechy a vnitřních prostor Obecního úřadu
<br> 3) konání Myslíveckého plesu 28.1.2023 v místním KD a bezplatného pronájmu sálu
<br> 4) Objednání firmy Mirakulum na kontrolu dětského hřiště
<br> 5) Pracovní dohody obce na rok 2023
<br> 6) Objednání prořezávky stromů v obci
<br> Dne 22.1.2023 Lumi; XXXXX XXXXXXXXX Qvg'řgl' ; XXXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno dne : XX.X.2023 Sejmuto dne : 23.2.2023
<br> OBEC PCTVOROV
<br> PSČ: 381 41 onres Pueri - Sever
<br> 1 4/7 * ť “KM/wa?
<br> Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení :
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přistup od : 22.1.2023 do : 23.2.2023

Načteno

edesky.cz/d/5916143

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz