« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Obecně závazná vyhláška č.1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
OBEC POWOROV Zastupitelstvo obce POTVOROV
<br> Obecně závazná vyhláška obce &.1/2023,o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Zastupitelstvo obce Potvorov se na svém zasedání dne 19.1.2023 usnesením č.1 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d)
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Potvorov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Potvorov.1
<br> Čl.2 Předmět poplatku,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.která se nachází na území obce.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je3 a) fyzická osoba,která má v nemovité věci bydliště,nebo b) vlastník nemovité věci,ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba <.>
<br> (3) Plátcem poplatku je4
<br> a) společenství vlastníků jednotek,pokud pro dům vzniklo,nebo b) vlastník nemovité věci v ostatních případech <.>
<br> (4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka?
<br> (5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.5
<br> Čl.3 Poplatková období
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.?
<br> 15 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích 2 5 10j zákona o místních poplatcích
<br> 35 10i zákona o místních poplatcích
<br> 4 © 10n odst.1 zákona o místních poplatcích 5 © 10n odst.2 zákona o místních poplatcích 6 & 10p zákona o místních poplatcích
<br> 75 100 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> (1)
<br> (2)
<br> (3)
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5916142

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz