« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Zruč nad Sázavou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_000050.pdf (450.78 kB)
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Honebního společenstva Zruč nad Sázavou (IČO: 46405117)
<br> Honební společenstvo Zruč nad Sázavou,zastoupené starostou Honebního společenstva panem Petrem Novákem,svolává mimořádnou valnou hromadu Honebního společenstva Zruč nad Sázavou,která se bude konat dne 9.2.2023 od 17 hodin v restauraci U Kuklů ve Zruči nad Sázavou
<br> Program jednání mimořádné valné hromady: 1) Zahájení mimořádné valné hromady 2) Volba orgánů mimořádné valné hromady - Řídícího mimořádné valné hromady - Zapisovatele mimořádné valné hromady — Skrutátora mimořádné valné hromady 3) Přijetí nových členů honebního společenstva
<br> (jedná se o zájemce — o členství v honebním společenstvu —v návaznosti na již jimi podanou přihlášenku k přijetí za člena honebního společenstva Zruč nad Sázavou v souladu se stanovami honebního společenstva) <.>
<br> 4) Usnesení
<br> 5) Závěr mimořádné valné hromady honebního společenstva
<br> Informace pro účastníky mimořádné valné hromady honebního společenstva: Fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti,jejich zástupci plnou moc a platný průkaz totožnosti <.>
<br> Právnické osoby předloží výpis z obchodního rejstříku,statutární zástupci platný průkaz totožnosti a zplnomocnění zástupci plnou moc a platný průkaz totožnosti <,>
<br> Valná hromada honebního společenstva je usnášeníschopná,pokud jsou přítomni členové honebního společenstva,nebo jejich zástupci,—kteří majíalespoň polovinu hlasů <.>
<br> Nesejde-lí se potřebný počet členů honebního společenstva s požadovaným počtem hlasů po uplynutíjedné hodiny od stanoveného začátku mimořádné valné hromady,může se mimořádná valná hromada usnášet při přítomností jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů honebního společenstva <.>
<br> Za Honební společenstvo Zruč nad Sázavou XXXX XXXXX — starosta honebního společenstva
<br> <%“st
<br> Ve Zruči nad Sázavou dne 13.Iedna 2023 BN Avg“ Z stavosm PeáěhNgl'ĚĚ \,?dowgad SWVQ“
<br> zas Q'Šěů'gma? \?

Načteno

edesky.cz/d/5914618


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz