« Najít podobné dokumenty

Obec Rohoznice (Pardubice) - Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohoznice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SVS-2023-011665-E_narizeni_Statni_veterinarni_spravy (1)[1].pdf [0,49 MB]
str.1/5
<br> Č.j.SVS/2023/011665-E
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán míst-
ně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb.<,>
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších
předpisů,v souladu s ustanovením § 15 odst.1,§ 54 odst.1 písm.b),c),d),e),f),j),l),m),n),o) a t) <,>
§ 54 odst.2 písm.a) a § 54 odst.3 veterinárního zákona a dále v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení
některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízením
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých
nákaz uvedených na seznamu,nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření:
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji:
<br> Čl.1
<br> Vymezení ohniska
<br> Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatře-
ních ze dne 19.1.2023 vyhlásila zařízení v Dobřenicích v k.ú.627747 Dobřenice <.>
<br> Čl.2
<br> Vymezení uzavřeného pásma
<br> (1) Vymezuje se uzavřené pásmo,které se sestává z ochranného pásma a pásma dozoru <.>
<br> (2) Ochranné pásmo tvoří oblast,která zahrnuje katastrální území 664260 Kasalice <,>
664278 Kasaličky,664286 Pravy a 740527 Rohoznice <.>
<br> (3) Pásmo dozoru tvoří oblast,která zahrnuje katastrální území 613771 Břehy,616125
Bukovka,619558 Čeperka,628450 Dolany u Pardubic,655686 Chýšť,676187 Křičeň,606171 Lázně
Bohdaneč,682918 Libišany,655694 Malé Výkleky,797316 Neratov,721808 Plch,724513 Podůlšany <,>
73464...
priloha_1132025019_2_Scitaci_list_drubeze_a_jinych_ptaku_2023-01-20.docx [0,02 MB]
     
SČÍTACÍ LIST – DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ CHOVANÝCH V ZAJETÍ
<br> Chovatel (jméno,název): *      
<br> Adresa chovatele:      
<br>
Kontaktní osoba:      
Telefon: *      
<br> Místo chovu (adresa): *      
<br>
Číslo hospodářství z ústřední evidence zvířat (pokud je přiděleno): CZ      
<br> Kód katastrálního území (vyplní obec):      
<br> Určení drůbeže nebo produktů od drůbeže: *
(zaškrtněte pouze jednu možnost)
|_|  Pro vlastní potřebu
|_|  Pro prodej
|_|  Obě možnosti
Určení holubů nebo jiného ptactva: *
(zaškrtněte pouze jednu možnost)
|_|  Pro vlastní potřebu
|_|  Pro prodej
|_|  Obě možnosti
<br>
<br> Druh
Počty ptáků (ks) *
<br> Počet drůbeže hrabavé (kur domácí,krůty,perličky,křepelky,bažanti,koroptve a jiné)
     
<br> Počet drůbeže vodní (husy,kachny a jiné)
     
<br> Počet drůbeže ostatní (např.pštros,emu,nandu a jiní z řádu běžci)
     
<br> Počet holubů
     
<br> Počet jiného ptactva v zajetí (dravci,pávi,papouškovití a jiní)
     
<br> Celkem
     
<br>
<br> Drůbež – všichni ptáci chovaní pro produkci masa,vajec a jiných produktů,pro zazvěření lovného ptactva <.>
Jiné ptactvo chované v zajetí – veškeré ptactvo chované za účelem přehlídek,závodů,výstav,plemenného chovu nebo prodeje <.>
<br> …………………………………….<.>
Podpis chovatele
* povinné údaje
priloha_1131970742_2_Scitaci_list_drubeze_a_jinych_ptaku
     
SČÍTACÍ LIST – DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ CHOVANÝCH V ZAJETÍ
<br> Chovatel (jméno,název): *      
<br> Adresa chovatele:      
<br>
Kontaktní osoba:      
Telefon: *      
<br> Místo chovu (adresa): *      
<br>
Číslo hospodářství z ústřední evidence zvířat (pokud je přiděleno): CZ      
<br> Kód katastrálního území (vyplní obec):      
<br> Určení drůbeže nebo produktů od drůbeže: *
(zaškrtněte pouze jednu možnost)
|_|  Pro vlastní potřebu
|_|  Pro prodej
|_|  Obě možnosti
Určení holubů nebo jiného ptactva: *
(zaškrtněte pouze jednu možnost)
|_|  Pro vlastní potřebu
|_|  Pro prodej
|_|  Obě možnosti
<br>
<br> Druh
Počty ptáků (ks) *
<br> Počet drůbeže hrabavé (kur domácí,krůty,perličky,křepelky,bažanti,koroptve a jiné)
     
<br> Počet drůbeže vodní (husy,kachny a jiné)
     
<br> Počet drůbeže ostatní (např.pštros,emu,nandu a jiní z řádu běžci)
     
<br> Počet holubů
     
<br> Počet jiného ptactva v zajetí (dravci,pávi,papouškovití a jiní)
     
<br> Celkem
     
<br>
<br> Drůbež – všichni ptáci chovaní pro produkci masa,vajec a jiných produktů,pro zazvěření lovného ptactva <.>
Jiné ptactvo chované v zajetí – veškeré ptactvo chované za účelem přehlídek,závodů,výstav,plemenného chovu nebo prodeje <.>
<br> …………………………………….<.>
Podpis chovatele
* povinné údaje
SVS-2023-011665-E_narizeni_Statni_veterinarni_spravy
str.1/5
<br> Č.j.SVS/2023/011665-E
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán míst-
ně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb.<,>
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších
předpisů,v souladu s ustanovením § 15 odst.1,§ 54 odst.1 písm.b),c),d),e),f),j),l),m),n),o) a t) <,>
§ 54 odst.2 písm.a) a § 54 odst.3 veterinárního zákona a dále v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení
některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízením
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých
nákaz uvedených na seznamu,nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření:
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji:
<br> Čl.1
<br> Vymezení ohniska
<br> Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatře-
ních ze dne 19.1.2023 vyhlásila zařízení v Dobřenicích v k.ú.627747 Dobřenice <.>
<br> Čl.2
<br> Vymezení uzavřeného pásma
<br> (1) Vymezuje se uzavřené pásmo,které se sestává z ochranného pásma a pásma dozoru <.>
<br> (2) Ochranné pásmo tvoří oblast,která zahrnuje katastrální území 664260 Kasalice <,>
664278 Kasaličky,664286 Pravy a 740527 Rohoznice <.>
<br> (3) Pásmo dozoru tvoří oblast,která zahrnuje katastrální území 613771 Břehy,616125
Bukovka,619558 Čeperka,628450 Dolany u Pardubic,655686 Chýšť,676187 Křičeň,606171 Lázně
Bohdaneč,682918 Libišany,655694 Malé Výkleky,797316 Neratov,721808 Plch,724513 Podůlšany <,>
73464...

Načteno

edesky.cz/d/5914494

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohoznice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz