« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Volba prezidenta republiky 2023 - zvláštní způsoby hlasování - informace o zřízení telefonní linky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o zřízení tel. linky (324.51 kB)
*KUMSX02POMVJ*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Klasifikace informací: Veřejné
<br> Volba prezidenta republiky 2023 – zvláštní způsoby hlasování – informace
o zřízení telefonní linky
<br> Vážené paní a vážení pánové <,>
<br> v souvislosti s přípravou volby prezidenta republiky krajský úřad dle § 16 odst.1 zákona č.411/2022 Sb.<,>
o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023,zřizuje pro oprávněné voliče,kteří
hodlají využít hlasování podle tohoto zákona do zvláštní přenosné volební schránky telefonní číslo,na kterém
může volič o toto hlasování požádat <.>
<br> Pro Krajský úřad Moravskoslezský kraj byla zřízena zvláštní telefonní linka č.800 023 800 <.>
<br> Dle § 16 odst.2 uvedeného zákona krajský úřad poskytne informaci zřízení telefonní linky obecním úřadům ve
svém správním obvodu.Obecní úřad zveřejní informaci neprodleně na úřední desce,popřípadě i způsobem
v místě obvyklým <.>
<br> V této souvislosti Vás žádáme o zveřejnění informace o zřízení telefonní linky č.800 023 800 na úřední desce
Vašeho úřadu <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
vedoucí odboru
vnitra a krajský živnostenský úřad
<br> Váš dopis zn.:
<br> Všem obecním a městským úřadům <,>
magistrátům,úřadům městysů a úřadům
městských obvodů ve správním obvodu
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
<br> Ze dne:
Čj.: MSK 285/2023
Sp.zn.: VŽ/21462/2022/Hav
077.3 S5
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2023-01-02
<br>
2023-01-02T15:58:57+0000

Načteno

edesky.cz/d/5913222


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz