« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výpis usnesení VZ ZO 1/2023 ze dne 18.1.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vypis-z-usneseni-5ad0f.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br> 1
<br>
<br> Výpis
usnesení
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce H.Bojanovice č.1/2023
ze dne 18.1.2023
<br>
Usnesení č.1a
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu,ověřovatele zápisu ve složení: Zuzana Vaňková <,>
XXXXXXXX XXXXX a návrhovou komisi ve složení: Zbyněk Prokeš,XXXXX XXXXXX
Usnesení č.Xb ZO schvaluje: program jednání
Usnesení č.2a ZO schvaluje: pronájem obecních prostor v budově OÚ č.p.96
Usnesení č.2b
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy na pronájem obecních prostor
v budově č.p.96 (kadeřnictví),ke dni 1.2.2023,nájemné 600Kč/měsíc,platby a zálohy za služby
spojené s užíváním prostor (vodné,elektřina,podíl na vyvážení jímky) budou účtovány na základě
odečtu měřidel.Doba nájmu se sjednává na 2 roky <.>
Usnesení č.6a ZO bere na vědomí rozpočtové opatření 12/2022
Usnesení č.6b
ZO schvaluje žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro spolek Barvínek,Horní
Bojanovice 96,693 01,IČ 03544834 ve výši 15.000,- Kč <.>
Usnesení č.6c
ZO schvaluje: financování 10% celkových způsobilých výdajů na opravy v kabinách Sokolu Horní
Bojanovice z.s <.>,v případě,že XXX XXXX schválena dotace od Národní sportovní agentury v projektu
Kabina.Jedná se o částku cca 23.000Kč.Celková dotace by měla být cca 230.000Kč <.>
Usnesení č.6d
ZO bere na vědomí žádost o pronájem bytu č.j.30/2023
<br>
<br> Vyvěšeno v el.podobě: 19.1.2023 XXXXXXXX XXXXXXX
Vyvěšeno na úřední desce: XX.X.XXXX starosta obce
Sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/5912000

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz