« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Schválený rozpočet obce Tochovice na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde... (82.06 kB)
Obec Tochovice,IČO 00243418 KEO4 1.11.0 UR023
<br> Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Schválený
rozpočet
2023Nst Zd Uz
<br> XXXX Bez paragrafu 13 121 600,0011 369 600,00 15 054 190,56 14 797 619,27XXXXXXXXX X XXXX
1012 XXXX Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 182 000,00180 000,00 482 000,00 434 675,00XXXXXXXXX X XXXX
1037 XXXX Celospolečenské funkce lesů 700 000,00650 000,00 1 410 000,00 1 378 702,64XXXXXXXXX X XXXX
2144 XXXX Ostatní služby 218 000,00218 000,00 218 000,00 210 650,00XXXXXXXXX X XXXX
2310 XXXX Pitná voda 150 000,00280 000,00 320 000,00 311 420,85XXXXXXXXX X XXXX
2321 XXXX Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 121 000,00121 000,00 121 000,00 121 000,00XXXXXXXXX X XXXX
2411 XXXX Záležitosti pošt 200 000,00200 000,00 200 000,00 191 512,51XXXXXXXXX X XXXX
3319 XXXX Ostatní záležitosti kultury 30 000,0030 000,00 30 000,00 20 500,00XXXXXXXXX X XXXX
3392 XXXX Zájmová činnost v kultuře 50 000,0020 000,00 50 000,00 37 100,00XXXXXXXXX X XXXX
3421 XXXX Využití volného času dětí a mládeže 5 000,005 000,00 5 000,00 3 306,00XXXXXXXXX X XXXX
3429 XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,000,00 17 400,00 17 400,00XXXXXXXXX X XXXX
3612 XXXX Bytové hospodářství 110 000,00110 000,00 110 000,00 100 032,00XXXXXXXXX X XXXX
3632 XXXX Pohřebnictví 80 000,0050 000,00 50 000,00 40 917,00XXXXXXXXX X XXXX
3635 XXXX Územní plánování 0,0071 390,00 71 390,00 71 390,00XXXXXXXXX X XXXX
3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 000,0020 000,00 20 000,00 18 700,00XXXXXXXXX X XXXX
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 160 000,00150 000,00 220 000,00 216 571,65XXXXXXXXX X XXXX
6171 XXXX Činnost místní správy 2 000,002 000,00 3 530,00 1 555,00XXXXXXXXX X XXXX
6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,001 000,00 1 000,00 500,04XXXXXXXXX X XXXX
6330...
zde... (65.99 kB)
Obec Tochovice,IČO 00243418 KEO4 1.11.0 UR020
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2023
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> Bez paragrafu XX 121 600,00
<br> 1012 Podnikání a restrukturalizace v 182 000,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 700 000,00
<br> 2144 Ostatní služby 218 000,00
<br> 2310 Pitná voda 150 000,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 121 000,00
<br> 2411 Záležitosti pošt 200 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 50 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 110 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 80 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 20 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování 160 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 2 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 1 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 15 150 600,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX Podnikání a restrukturalizace v 70 000,00
<br> 1014 Ozdravování hospodářských zvířat,38 000,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 780 000,00
<br> 2144 Ostatní služby 280 000,00
<br> 2212 Silnice 1 481 500,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost veřejnými 100 000,00
<br> 2310 Pitná voda 509 000,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 1 136 000,00
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 150 000,00
<br> 2411 Záležitosti pošt 348 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 1 580 000,00
<br> 3117 První stupeň základních škol 1 693 000,00
<br> 3119 Ostatní záležitosti základního 5 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 77 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 315 000,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních 30 000,00
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot 10 000,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5909804

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz