« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument5_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument5_2023.pdf
Statutá rni město Ostrava
<br> primátor POZVánka
<br> Úřední deska ÚMÚb Polanka nad Odrou
<br> ww.polanka.cz
<br> na 4_ zasedání mm:1.3.<.> :ll.í._2923mpis:/4;Í2;1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> zastupitelstva města,' """""""" které se uskuteční dne 25.ledna 2023 v 9.00 hodin
<br>.v
<br> v zasedací síni c.306 Radnice města Ostravy
<br> DATUM KON'Áh'IÍ: 25.ledna 2023
<br> MISTO KONANI: zasedací místnost č.306
<br> čAsovÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.— zahájení — lng.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor
<br> - složení slibu člena ZM
<br> - schválení programu zasedání
<br> - volba ověřovatelů zápisu z 4.zasedání ZM
<br> — informace o ověření zápisu z 3.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů programu
<br> ] 1.00 — ] 1.30 hod.- přestávka
<br> ] 1.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednáváníjednotlivých bodů programu
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednáváníjednotlivých bodů programu Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ: ].Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických
<br> osob založených nebo zřízených městem a oprávněně zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.Návrh na navýšení neinvestiční účelové dotace na částečně krytí provozních a osobních nákladů v roce 2023,poskytnuté obchodní společnosti Cemá louka s.r.o.na základě sml.ev.č.2993/2022/KP
<br> 1/3
<br> Statutá rni město Ostrava
<br> Pošvanaa
<br> primátor
<br> 4.Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
<br> 5.Přijetí dotace a souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu na spolufinancování projektu "Demolice budov v obchodně—podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov,II.etapa"
<br> 6.Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě
<br> 7.Přejmenování prostranství před kostelem Krista Krále...

Načteno

edesky.cz/d/5908315

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
27. 03. 2023
27. 03. 2023
27. 03. 2023
22. 03. 2023
22. 03. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz