« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument6_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument6_2023.pdf
1/3
<br> Statutární město Ostrava Úřední deska ÚMOb Požmka nad Odrou
<br> rada města www.polanka.c2 D Od ate k
<br> DODATEK./
<br> a.: _______ ááfáí.<.>.<.>.<.> '.<.> „ „ /
<br> :3.<.> :.lllr.<.> 2„023„ podpis:.<.> i:f.<.> i.<.> W“
<br> M 9M:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.MDB:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> k návrhu programu 4.zasedání zastupitelstva
<br> města konaného dne 25.ledna 2023
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> Předkladatel Inq.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> XX <.>
<br> 23 <.>
<br> Informace o vyřízení dotazů,připomínek a podnětů členů zastupitelstva města vznesených na o
<br> 2.zasedání zastupitelstva města dne 16.11.2022 a na.).zasedání zastupitelstva města dne 7.l2.2022
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se ruší a nahrazuje OZV o nočním klidu
<br> Předkladatelé m.XXXXX XXXXXX.MBA,primátor,a Inq.XXXXX XXXXX XXXXXXXX primátora:
<br> XX <.>
<br> XX <.>
<br> Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvách budoucích a Dohody o omezení předkupního práva vlastníka k právu stavby pro realizaci projektu "Městečko bezpečí"
<br> Návrh na uzavření Dodatku č.5 ke Kupní smlouvě ev.č.3155/2020/MJ ve znění Dodatků č.1 - 4 se společností Industrial Center CR IO s.r.o <.>
<br> Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci se společností Panattoni Czech Republic Development s.r.o <.>
<br> Předkladatel Mgr.Zuzana Baiqarová,náměstkyně primátora:
<br> 26 <.>
<br> 27 <.>
<br> Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a
<br> uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
<br> Financování akcí pro Městskou nemocnici Ostrava,po.<.> z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
<br> 2/3
<br> Statutární město Ostrava rada města DOdatek
<br> Předkgdatel Mqr.XXX XXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX <.>
<br> Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA.a.s <.>,o uzavření dodatku ke ...

Načteno

edesky.cz/d/5908314

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
29. 05. 2023
29. 05. 2023
17. 05. 2023
17. 05. 2023
16. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz