« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ DRUHÉHO KOLA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ DRUHÉHO KOLA VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
OZNÁMENÍ
<br> O DOBĚ A MÍSTĚ KONANÍ DRUHÉHO KOLA VOLBY PREZIDENTA CESKE REPUBLIKY
<br> STAROSTA OBCE/MĚSTYSE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> SŽ? KTÍQŠLČŠČ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> PODLE ;,34 ODST.1 PÍSM.b) ZÁKONAČ.275/2012 Sb <.>,OVOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY A o ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONů,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PREDPISů
<br> OZNAMUJE:
<br> 1.Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční: v pátek dne 27.ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 28.ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.„„.<.>./„f.<.>.<.>./ je volební místnost (přesná adresa) 244953404 His/7110 W— 0 C/
<br> pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v<=Š>V*fÚC.ÉófK/
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Neprokáže-li volič uvedené Skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta obdrží každý volič ve volební místnosti <.>
<br> 5.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostor určených pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky <.>
<br> 6.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních nebo rodinných,důvodů obecní úřad/úřad městyse a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat mimo volební místnost,a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,pro který byla okrsková volební komise zřízena <.>
<br> Zveřejněno: /7,/fv 07823
<br> Sňato: 0/42,4 97023

Načteno

edesky.cz/d/5907858


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz