« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Volby prezidenta 27.-28.1. – Oznámení o době a místě konání voleb II. kolo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby prezidenta 27.-28.1. – Oznámení o době a místě konání voleb II. kolo
Oznámení
<br>
o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II.kolo
<br> Starosta obce Lhota-Vlasenice podle § 34 odst.1 písm.b) zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě
prezidenta republiky o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě
prezidenta republiky)
<br> oznamuje:
<br> 1.II.kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční
<br> v pátek dne 27.ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 28.ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
2.Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1
je volební místnost obecní úřad Vlasenice č.p.18
pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v obci Lhota-Vlasenice
<br>
3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
<br> republiky platným občanským průkazem České republiky nebo platným cestovním <,>
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování
umožněno <.>
<br>
4.Hlasovací lístky pro II.kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve volební
<br> místnosti <.>
<br> 5.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení
<br> hlasovacího lístku do úřední obálky <.>
<br>
<br>
<br>
Ve Vlasenici dne 16.1.2023 ……………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5907053


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz