« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Česká Lípa
Střelnice 2956,470 01 Česká Lípa
<br> V České Lípě dne 13.1.2023
Číslo jednací: PUP-1/2017-501-18
<br> V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I
<br> obnoveného katastrálního operátu
<br> Katastrální úřad pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Česká Lípa (dále jen „katastrální úřad“)
oznamuje,že dokončil obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav v
<br> katastrálním území Velenice u Zákup obce Velenice s rozšířeným obvodem na části katastrálních území
Lindava města Cvikov a Zákupy města Zákupy <.>
<br> V souladu s ustanovením § 46 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální
zákon),katastrální úřad
<br> v y h l a š u j e
<br> platnost obnoveného katastrálního operátu v částech katastrálních území Velenice u Zákup obce
Velenice,Lindava města Cvikov a Zákupy města Zákupy ke dni nabytí právní moci rozhodnutí
<br> pozemkového úřadu podle § 11 odst.8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech,ve znění pozdějších předpisů,tj.ke dni 6.1.2023 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 46 odst.2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným,a nadále se používá obnovený
katastrální operát <.>
<br>
<br>
<br> Ing.Bc.XXXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> ředitel KP
<br> Podpis a razítko :
<br> Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne:
<br> Za správnost vyhotovení: XXXXX XXX <.>
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Unknown signer e2bfc528f266aed6a57373db176431ec1e339b5a

Načteno

edesky.cz/d/5906951

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
17. 03. 2023
08. 03. 2023
21. 02. 2023
21. 02. 2023
21. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz