« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Oznámení o době a místě konání pro volbu prezidenta ČR II. kolo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení_o_době_a_místě_konání_voleb_II_kolo.pdf
Oznámení
<br>
o době a místě konání volby prezidenta České republiky
<br>
Místostarosta obce Sklené nad Oslavou,podle § 34 odst.1 písm.b) zákona č.275/2012 Sb.<,>
o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (zákon o volbě prezidenta republiky)
<br>
oznamuje:
<br> 1.Volba prezidenta České republiky II.kolo se uskuteční v pátek dne 27.ledna 2023 od 14.00
<br> hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 28.ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově OÚ Sklené nad
Oslavou,Sklené nad Oslavou 85,59101 <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
<br> republiky platným občanským průkazem České republiky nebo platným cestovním <,>
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování
umožněno <.>
<br>
4.Volič,který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem,je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi <.>
<br> 5.Ve dnech voleb obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti <.>
<br> 6.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení
<br> hlasovacího lístku do úřední obálky <.>
<br>
7.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,obecní úřad a ve dnech
volby prezidenta republiky ČR okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat mimo
volební místnost,a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,pro který byla okrsková
volební komise zřízena.V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou,úřední obálkou a hlasovacím lístkem.Při hlasování
postupují členové okrskové volební komise tak,aby byla zachována tajnost hlasování <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXX v.r <.>
Ve Skleném nad Oslavou dne 17.1.2023 ……………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
místostarosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5906848


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz