« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Schválený ROZPOČET na rok 2023 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (1.36 MB)
Obec Rokytá
<br> Ěo: qgď9836
<br> Schválený rozpočet na rok 2023
<br> Rozpočetje navržený schodkový,v paragrafovém znění <.>
Schodek bude krytý z přebytku finančních prostředků minulých let <.>
<br> Odpovědná osoba: XXXXXXX XXXXX
sta rosta
<br> /
//,!'y'l á.óa
<br> Rozpočet sestavila: XXXX XXXXXXX
hospodářka
<br> //
vyvěšeno na EÚD:
<br> t 6,01,m ;fu-l/
<br>
<br> ruÁvnn nozpočru NA RoK 2023
<br> 5u Au OdPa SpPo lzj Rozpočet Text rozpočtu
ist I.Příjmy
231,1"0 0000 1,1,1,1,300 700 000,00 daň z příjmů FO placená plátci
23t 10 0000 I112 300 60 000,00 daň z příjmů FO placená poplat
231" 10 0000 1,113 300 1"00 000,00 daň z přijmů FO vybír.srážkou
231" 10 0000 1,t21" 300 1000 000,00 daň z příj.právnických osob
23t 10 0000 II22 300 2 000,00 daň z příj.práv.osob za obce
233.10 0000 L21,1,c00 2 265 600,00 daň z přidané hodnoty
231 10 0000 1341,c00 6 200,00 poplatek ze psů
231,10 0000 L345 000 250 000,00 poplatek za prov.sys.lik.kom.o
231 10 0000 1361 000 2 000,00 správnípoplatky
231 10 0000 1381 000 40 000,00 daň z hazardních her
231,10 0000 1511 000 400 000,00 daň z nemovitostí
231,10 0000 4 825 800,00 DANOVE PRIJMY CELKEM
237 10 Io32 ]000 000 50 000,00 prodej dřeva
23t 10 3399 ]000 000 10 000,00 zál.kultury -příjem z pronájmu
23I 10 3421,300O 000 12 000,00 využ.vol.času mládeže - dar
231,10 3429 3000 000 5 000,00 zájm.či nnost VČA pronájem
237 10 3613 c000 000 ]" 200,00 pronájem ostat.nebyt.prostor
z31,10 3639 3000 151 000,00 pozemky
231,10 3722 0000 000 3 000,00 odpad - příjem pytle
231 10 3725 0000 000 80 000,00 EKO-KOM - odměna za tříd.odpad
231 10 6310 0000 000 2 000,00 fín.operace-příjem z úroků
237 16 0000 41,12 000 60 000,00 neinv.přij.transf.ze SR
23t 3742oo,oo NEDANOVE PRIJMY CELKEM
<br> Příjmy celkem 5 200 000,00
<br> část ll.výdaje
231,10 1031 40 000,00 pěstební činnost - DPP
231,10 7032 7 500,00 produkční činnost - služby
231,10 22!2 1 261 554,00 silnice
23I 10 22!9 100 000,00 pozemní komunikace
23t 10 2292 123 000,00 dopravní obslužnost- územ.obsl
231,10 311...

Načteno

edesky.cz/d/5904481

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz