« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Nařízení Státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Možnost nahlédnout do 3D formátu Územního plánu
Interaktivní podoba Územního plánu obce Rakovice
Navštivte také
Nařízení Státní veterinární správy.pdf
Č.j.SVS/2023/002949-C
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen správní orgán
nebo KVS) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c) zákona
č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon),v souladu s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3
veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března
2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec
pro zdraví zvířat“),v platném znění,nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17 <.>
prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde
o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,(dále jen „nař.2020/687“) <,>
a v souladu s ustanovením § 75a odst.1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření:
<br> Čl.1
<br> Výskyt nákazy a poučení o nákaze
<br> (1) vydávána za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární
influenzy (dále jen nákaza),která byla potvrzena v k.ú 700835 Kožlí u Myštic (okres Strakonice) <.>
<br> (2) Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu.Původcem
onemocnění je chřipkový virus typu A,různých subtypů.Onemocnění se klinicky projevuje apatií <,>
sníženým příjmem krmiva,sníženou snáškou,dýchacími potížemi,otoky na hlavě,krváceninami
na končetinách a zvýšeným úhynem.Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%.Inkubační doba
je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímavé.Nejvíce vnímavá k onemocnění je
hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci.K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných
ptáků,nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek,krmiva,vody apod.K infekci dochází
nejčastěji přes trávicí ústrojí.Nemocní ptáci vyluču...
Nařízení.pdf
1
<br>
Č.j.SVS/2023/007159-C
<br>
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy,kterým se mění nařízení Státní
veterinární správy č.j.SVS/2023/002949-C ze dne 05.01.2023
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro
Jihočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c) a dále
v souladu s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů a
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o
nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro
zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze
dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu <,>
(dále jen „nařízení Komise 2020/687“) nařizuje následující
<br>
<br> změnu mimořádných veterinárních opatření
č.j.SVS/2023/002949-C ze dne 05.01.2023
<br> v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární
influenzy v k.ú 700835 Kožlí u Myštic (okres Strakonice) <.>
<br>
<br> Čl.1
<br> Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
<br> (1) Tímto se ruší se ustanovení čl.4 bod 1 písm.d) nařízení č.j.SVS/2023/002949-C
ze dne 05.01.2023.(zákaz lovu pernaté zvěře)
<br> (2) Ostatní ustanovení nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2023/002949-C ze dne
05.01.2023 zůstávají beze změn <.>
<br> Čl.2
<br> Společná a závěrečná ustanovení
<br> (1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst.1 a § 4 odst.1 a 2 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu
ohrožení života,zdraví,majetku nebo životního prostředí,platnosti a účinnosti okamžikem jeho
vyhlášení formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů.Datum a čas vyhlášení nař...

Načteno

edesky.cz/d/5902931


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz