« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - FV_1_2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FV_1_2022
Spis.znak: ORG 1.2
Skart.zn.: A/10
<br>
<br> 1
<br>
Zpráva ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice
<br> Finanční výbor byl usnesením zastupitelstva obce ze dne 15.5.2022
<br> pověřen kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky
<br> za 1.čtvrtletí roku 2022
<br>
<br> Schválený program kontroly:
<br> 1.Pokladna
<br> 2.Bankovní účty a doklady
<br> 3.Rozpočet na rok 2022
<br> 4.Inventura majetku za rok 2021
<br>
1.Byla provedena kontrola pokladních dokladů za měsíce leden až březen 2022 a jejich zápis
<br> v pokladní knize <.>
<br> V zápisech do pokladní knihy i v zaúčtování dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky <.>
<br>
<br> 2.Byla provedena kontrola účetních dokladů za 1.čtvrtletí 2022 <.>
<br> Konečný zůstatek k 31.3.2022 na běžném účtu u KB činil 2.710.458,45 Kč a na účtu ČNB (dotace)
<br> 1.202.613,68 Kč <.>
<br>
<br> Starosta obce schválil a zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.8 (ve výši
<br> 54.306,14 Kč) a č.9 za rok 2021,kterým se upravil konečný výsledek rozpočtu <.>
<br>
<br> Vzhledem k dostatku finančních prostředků byly v únoru uhrazeny mimořádnou splátkou oba
<br> dlouhodobé úvěry.Splátka úvěru na odbahnění rybníka činila 439.921,38 Kč a splátka na opravu
<br> komunikace ve Vlasenici činila 993.062,27 Kč <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce pověřilo starostu,aby s ČSOB uzavřel smlouvu o účtu „Termínovaný vklad na
<br> dobu určitou“.Smlouva byla uzavřena dne 17.3.2022 na jeden XXX s úrokem X,X% a na účet byly
<br> vloženy 4 milióny Kč.Ty budou v budoucnu použity na odkanalizování obce <.>
<br> Nebyly zjištěny žádné účetní nedostatky <.>
<br>
<br> 3.Od začátku roku se hospodaření obce řídilo rozpočtovým provizoriem.Návrh rozpočtu byl
<br> projednán na zastupitelstvu obce dne 16.1.2022 a vyvěšen na úřední desce.Řádný rozpočet na
<br> rok 2022 byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.února ve výši 9.504.538,40 Kč na straně
<br> příjmů i výdajů <.>
<br>
<br>
<br> Spis.znak: ORG 1.2
Skart.zn.: A/10
...

Načteno

edesky.cz/d/5899762


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz