« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

02_Verejna-vyhlaska-A9ZUR.pdf
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 198,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení
<br> o zveřejnění návrhu Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro
společné jednání
<br> a
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br>
Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel
aktualizace zásad územního rozvoje ve smyslu ustanovení § 7 odst.1 písm.a) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů
<br> oznamuje
v souladu s ustanovením § 37 odst.3 stavebního zákona zveřejnění návrhu Aktualizace č.9
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (návrh Aktualizace č.9 ZÚR KrV).Společně s návrhem
Aktualizace č.9 ZÚR KrV je zveřejněna i dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území <.>
Zpracovaný návrh Aktualizace č.9 ZÚR KrV včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území je v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina <,>
odboru územního plánování a stavebního řádu,Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava.Kompletní
dokumentace návrhu Aktualizace č.9 ZÚR KrV včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území je rovněž zveřejněna na Portálu územního plánování Kraje Vysočina (https://pupo.kr-
vysocina.cz/),téma „Územní plán kraje“,záložka „Projednávané ZÚR“.Přímá adresa je
následující: https://gispbox.kr-vysocina.cz/ost/projednani-upd/public/ <.>
<br>
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne
KUJI 759/2023
<br> OUP 451/2021 – 17
Ing.arch.XXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
<br> X.X.2023
<br>
Obce Kraje Vysočina
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odd <.>
ostatních správních činností
- zde-
<br>
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací: KUJI 759/2023
Strana: 2
<br> V souladu...

Načteno

edesky.cz/d/5899360

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz