« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Schválený schodkový rozpočet na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený schodkový rozpočet na rok 2023 (482.76 kB)
Schválený schodkový rozpočet na rok 2023 -příjmv (v Kč)
<br> Para Text Rozpočet 2022 0000 Daňové příjmy 5 159 400,00 1012 Podnikání & restr.v zeměděl.a potrav.30 000,00 3319 Ost.záležitosti kultury 5 000,00 3612 Bytové hospodářství 36 000,00 3613 Nebytové hospodářství 6 000,00 3639 Komunálníslužby a územní rozvoj j.n.2 600,00 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 60 000,00 6171 Činnost místní správy 5 000,00 6310 Příjmy a výdaje : úvěr.finanč.operací 1 000,00
<br> Celkem 5 305 000,00
<br> 8115 Financování 2 321 000,00
<br> Obec Panoší újezd,IČ: 00244201
<br> Schválený schodkový rozpočet na rok 2023(v Kč)-výdaje
<br> Para Text Rozpočet 2023 2212 Silnice 2 010 000,00 2292 Dopravní obslužnost veř.službami 57 000,00 2310 Pitná voda 650 000,00 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nak|.s kaly 70 000,00 3111 Mateřské školy 1 108 000,00 3314 Činnosti knihovnické 14 000,00 3319 Ost.záležitosti kultury 150 000,00 3341 Rozhlas & televize 6 000,00 3399 Zálež.ku|tury,církví a sdě|.prostředků 20 000,00 3419 Ost.sportovní činnost 36 000,00 3612 Bytové hospodářství 5 000,00 3631 Veřejné osvětlení 410 000,00 3632 Pohřebnictví 78 000,00 3635 Územní plánování 150 000,00 3639 Komunálníslužby a územní rozvoj 2 000,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných od padů 30 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 350 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 170 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 222 000,00 5279 Záležitosti krizového řízeníj.n.20 000,00 5512 Požární ochrana — dobr.část 81 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 440 000,00 6118 Volba prezidenta republiky 0,00 6115 Volby do zastupitelstev úz.sam.celk.0,00 6171 Činnost místní správy 1 104 000,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 3 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50 000,00 6399 Ost.finančnío operace 32 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n.10 000,00
<br> celkem 7 278 000,00 8124 Splátka úvěru 348 000,00
<br> Schváleno dne: 29.12.2022 Vyvěšeno: 9.01.2023 Sejmuto:
<br> znam-u
<br> Usnesením č.70/2022
<br> “HU.— Á...

Načteno

edesky.cz/d/5892281

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Panoší Újezd
22. 03. 2023
20. 03. 2023
13. 03. 2023
08. 03. 2023
08. 03. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz