« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 schválený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 schválený
Střednědobý výhled rozpočtu obce Srbsko na období 2024-2026 -SCHVÁLENÝ
<br> PŘÍJMY:
§ položka text 2 024 2 025 2 026
<br> 1111-1211 Daňové příjmy 8 500 8 600 8 600
1340 Místní poplatky 510 530 540
4111 dotace SR - volby 30 30 30
4112 Dotace kraj- státní správa 135 135 137
4216 Ostatní investiční transfery ze SR 17 600 9 600 16 000
4233 Investiční transfery přijaté od EU 0 0 0
<br> 1011 Pronájem pozemků 66 66 66
1031 Lesy 40 42 43
2219 Pozemní komunik.-lávka,parkov.120 120 120
2310 Voda 590 600 620
3392 Kulturní dům 38 40 42
3429 Veřejné tábořiště 200 200 200
3511 Ambulatní péče - praktický lékař 5 5 5
3632 Hřbitov 11 12 11
3639 Komunální služby 10 6 5
3723 Separovaný odpad 130 132 135
6310 Finanční operace 1 1 1
<br> C e l k e m p ř í j m y 27 986 20 119 26 555
<br> VÝDAJE:
§ položka text 2 024 2 025 2 026
1014 Ozdravování zvířat 13 13 14
1031 Lesy 30 36 40
2212 Silnice 100 6 100 100
2219 Pozemní komunik.- lávka,parkov.aj 18 100 4 100 20 100
2294 Dopravní obslužnost 38 40 42
2310 Voda 270 280 290
2321 Kanalizace 1 025 1 020 20
3113 Základní škola 1 620 600 620
3314 Činnosti knihovnické 26 26 26
3319 Kulturní akce 160 160 170
3326 Kaplička,památník 8 8 8
3392 Kulturní dům 188 195 195
3399 Ostatní zálež.kultury 15 15 15
3412 Sportovní zařízení 1 050 55 56
3419 Tělovýchova 40 40 42
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 10 10
3429 Zájmová činnost a rekreace - kemp 25 17 18
3631 Veřejné osvětlení 1 240 1 250 220
3632 Hřbitov 23 24 25
3639 Komunální služby 9 5 4
3721 Nebezpečný odpad 15 15 15
3722 Komunální odpad 400 400 420
3723 Separovaný odpad 520 530 530
3745 Vzhled obce 660 640 660
5213 Krizová opatření 20 20 20
5311 Bezpečnost a veř.pořádek 100 100 100
5512 Požární ochrana 25 25 25
6112 Zastupitelstvo 1 500 1 500 1 500
611.Volby 20 20 20
<br> 6171 Veřejná správa 1 500 1 500 1 500
6310 Finanční operace 25 25 25
6399 Ost.finanční operace 270 280 280
6409 Ostatní činnosti 45 45 45
<br> C e l k e m v ý d a j e 29 090 19 094 27 155
<br> ROZDÍL : příjmy - výdaje ...

Načteno

edesky.cz/d/5888076

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz