« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Volby 2023 - oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby 2023 - Oznámení o době a místě konání voleb.pdf
Obecní úřad Pařezov,Nový Pařezov 35 <.>,344 01 Domažlice
<br> Oznámení o době a místě konání volby PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Starosta obce Pařezov podle 5 34 odst.1 písm.a) á š 34 odst.3 zákona č.275/2012 Sb,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje:
<br> 1.Volba PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:
<br> |.kolo v pátek dne 13.ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hod.a v sobotu dne 14.ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hod <.>
<br> Případné ||.kolo: v pátek dne 27.ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hod.a v sobotu dne 28.ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hod <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Pařezov je volební místnost- přízemí budovy (sál),Nový Pařezov č.p.35 <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.Neprokáže-Ii uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 5.K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise <.>
<br> 6.Každý oprávněný občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,jinak mu okrsková komise hlasování neumožní <.>
<br> Vyhotoveno dne: 29.12.2022 Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.12.2022
<br> Se'muto z úřední desk dne:,<.> ] y oBECNí UŘAD PAŘEZOV,<,> ! PAŘEZOV 35
<br> *“ \ í „,34401 DOMAŽLICE
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> \ř\_)
<br> XXXXX XXXXX starosta Obce Pařezov

Načteno

edesky.cz/d/5886562


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz