« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr 07/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr 07/2022
OBEC RAKOVICE Obecní úřad
<br> Záměr 07/2022
<br> Obec Rakovíce zveřejňuje,ve smyslu ustanovení 53 39 odst.1 zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Záměr pronajmout pozemek
<br> parcelní číslo: 4312 o výměře 312 m2
<br> Katastrální území Rakovíce,vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek <.>
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Rakovíce na jeho zasedání dne 16.listopadu 2022,usnesením č.90/12/2022 <.>
<br> XXXXXX XXXXX starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: X.prosince 2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 31
<br> Zí€9 “O
<br> ma
<br> 89
<br> % 42h
<br> 901x161 "-
<br> 4m 43:2
<br> 50:2 49
<br> 29/1
<br> 1 :500
<br> 4?
<br> - M3325?
<br> 423
<br> 44
<br> 45

Načteno

edesky.cz/d/5884707


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz