« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Nařízení Státní vet. správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (282.82 kB)
Č.j.SVS/2023/002332-H
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj („dále jen
KVSH“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49
odst.1 písm.c) a dále dle § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona zák.č.166/1999 Sb.<,>
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění
pozdějších předpisů,nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne
9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat
(„právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízením Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz
uvedených na seznamu,v platném znění (dále jen „nařízení Komise 2020/687“),v souladu
s ustanovením § 75a odst.1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření:
<br> Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu
nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním
území Kozojedy u Žlunic [797677] na území Královehradeckého kraje.Nařízení je
vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy <.>
<br> Čl.1
Vymezení uzavřeného pásma
<br> Vymezuje se uzavřené pásmo,které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru <.>
<br> (1) Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území:
<br> 623466 Češov; 797677 Kozojedy u Žlunic; 746321 Sběř; 797693 Slavhostice; 784664
Volanice; 797707 Žlunice;
<br> (2) Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:
<br> 659631 Bartoušov u Jičíněvsi; 601462 Běchary; 772658 Bílsko u Kopidlna; 615188
Budčeves; 771767 Butoves; 750913 Červeněves; 655422 Dolany u Chyjic; 631809
Drahoraz; 639923 Hlušice; 639931 Hlušičky; 796484 Hradíšťko; 746312 Hrobič...

Načteno

edesky.cz/d/5883789


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz