« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Usnesení z veřejného zasedání č.9 ze dne 29.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

221229 - vypis usneseni ZO č.9.pdf [0,20 MB]
Obecní úřcsa' KBELNICE
<br> Výpis 1 usnesení z ustanovujícího zastupitelstva obce Kbelnice ze dne 29.prosince 2022 od 13:90 hodin <.>
<br> Usnesení č.221229/01 Zastupitelstvo obce Kbelnice určuje ověřovateli zápisu paní Dagmar Michalčíkovou a Ing <.>
<br> Zdeňku Jenčkovou a zapisovatelem paní Mgr.Lenku Sofii Smolíkovou <.>
<br> Usnesení č.221229/02 Zastupitelstvo obce Kbclnice schvaluje program zasedání <.>
<br> Usnesení č.221229/03 Zastupitelstvo obce Kbelnice projednalo a schvaluje příspěvek 200 000 Kč na úhradu provozn ích
<br> nákladů DSO Brada Rybníček Kbelnice v roce 2023 <.>
<br> Usnesem'č.221229194.Zastupitelstvo obce Kbelnice schvaluje pravomoc starostovi obce provádět rozpočtové opatření
<br> vždy v měsíci prosinec daného roku bczjakéhokoliv omezeni; avšakjcn v rozsahu nezbytně nutném pro vyrovnání rozpočtu,jak v příjmech,tak ve výdajích <.>
<br> Usnesení č.221229/05 Zastupitelstvo obce Kbelnice schvaluje návrh znaku a vlajky vpříloze žádosti o udělení
<br> komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny,podané starostou obce <.>
<br> lng.XXX XXXXX /
<br> M šstostarosta
<br> Bc XXXXX S Starosta obce
<br> Vyvěšeno: X.X.2023
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5882189


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz