« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-VVŽÚ/10103/22
Spis.zn.: ZN/1340/VVŽÚ/22
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: miroslava.vanova@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 30.12.2022
<br> Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky
v roce 2023
<br> 1.Zveřejnění telefonních čísel na úřední desce obecního úřadu
<br> Dle § 16 odst.2 zákona č.411/2022 Sb <.>,o zvláštních způsobech hlasování ve volbě
prezidenta republiky v roce 2023 Vám předáváme informaci o telefonních číslech <,>
na kterých mohou oprávnění voliči,kteří se nacházejí v izolaci z důvodu covid-19 <,>
požádat krajský úřad o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.Žádáme Vás
o zveřejnění těchto telefonních čísel na Vaší úřední desce,popřípadě i způsobem
v místě obvyklým <.>
<br> 2.Předávání údajů o voličích,kteří hlasovali nebo požádali o hlasování do
zvláštní přenosné volební schránky (§ 20)
<br> Údaje o voličích budou,ze strany krajského úřadu,předávány prostřednictvím
datových schránek,a proto Vás žádáme o jejich průběžné sledování,a to především
ve čtvrtek před prvním dnem volby a v pátek první den volby prezidenta republiky <.>
<br> Obecní úřad nebo okrsková volební komise neprodleně poskytnuté údaje přenese do
výpisů ze stálého seznamu voličů.Poznámka se u voliče ve výpisu ze stálého
seznamu voličů vyznačí zapsáním čísla „411“ a uvedením KÚ,který informaci zaslal <.>
Upozorňujeme,že zaměstnanci OÚ i členové OVK jsou vázáni mlčenlivostí o
skutečnostech,které se o voličích dozvěděli v souvislosti se zvláštními způsoby
hlasování <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXX XXXX
vedoucí odboru vnitřních věcí
a krajský živnostenský úřad
<br> podepsáno elektronicky
<br> Příloha:
• tel...

Načteno

edesky.cz/d/5878143


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz