« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Zápis ze zasedání 12.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání 12.12.2022
Zápis č.7/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Srbsko,které se konalo dne 12.prosince 2022 od 18 hodin v kulturním domě
<br> Přítomní: XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Vladimir Kabát,Ing.XXXXXXXX XXXXX,Mgr.Věra Ondřichová,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Program zasedání:
<br> Zahájení,jmenování zapisovatele a ověřovatelů.Schválení zápisu z minulého zasedání.Program zasedání <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023.Střednědobý výhled na roky 2024-2026.Rozpočtové opatření č.9/2022.Stanovení ceny vodného pro rok 2023.Stočné na rok 2023 <.>
<br> Inventarizace majetku a jmenování inventarizační komise <.>
<br> »
<br> PFFPFPPPP
<br> l-ól-il-ll-i mna-nc
<br>.Protokoly o kontrole <.>
<br>.Základní škola — stanovení závazného ukazatele pro rok 2023.<.> Pravidla pro zveřejňování příspěvku \: obecním zpravodaji <.>
<br>.Různé
<br> — poplatek za odpad pro rok 2023,- obecní knihovna <.>
<br> 14.Diskuse <.>
<br> 15.Závěr <.>
<br> 1.Zahájení,jmenování zapisovatele <.>
<br> Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a veřejnost.Konstatoval,že zastupitelstvo se sešlo v počet 8 zastupitelů,může tedy přijímat usnesení.Jmenoval zapisovatelku paní Svatavu Biskupovou.Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu: p.Václava Čerstvého a p.Jiřího Kříže <.>
<br> Dotázal se přítomných zastupitelů,zda mají námitky nebo připomínky.Nebylo tomu tak,nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje ověřovatele zápisu p.Václava Čerstvého a p.Jiřího Kříže <.>
<br> Výsledek hlasování PRO 8 PROTI [) ZDRŽELSE o 443
<br> Usnesení č.7-1/2022 bylo schváleno <.>
<br> 2.Schválení zápisu z minulého zasedání.Starosta obce uvedl,že zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Srbsko č.6/2022 je podepsán zapisovatelem i oběma ověřovateli zápisu.Dotázal se,zda se zastupitelé seznámili se zápisem,který je vyvěšen na webu obce a zda mají námitky k zápisu.Nebylo tomu tak,proto nechal hlasovat o
<br> tomto návrhu usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje zá...

Načteno

edesky.cz/d/5872475

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz