« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou
Plná moc
<br> Já,níže podepsaný/á <,>
<br> Jméno,popř.jména a příjmení zmocnitele
(voliče - žadatele o vydání voličského průkazu):
<br>
Datum narození:
<br>
Trvalý pobyt:
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> zmocňuji tímto
<br> Jméno,popř.jména a příjmení zmocněnce:
<br>
Datum narození:
<br>
Trvalý pobyt:
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
aby převzal/a u Obecního úřadu Rakovice můj voličský průkaz,vydaný na základě mé žádosti o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky,která se uskuteční ve dnech 13.a 14.ledna 2023,v případě konání 2.kola volby ve dnech 27.a 28.ledna 2023 <.>
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne ……………….<.>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
podpis zmocnitele
(voliče - žadatele o vydání voličského průkazu)
<br>
<br>
<br> Podle ust.§ 8 odst.2 písm.f) zák.č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích,je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek <.>

Načteno

edesky.cz/d/5871425


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz