« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta.pdf (567.49 kB)
OBEC VÍTANOV,Vítanov 126,539 01 Hlinsko v Čechách
<br> IČ: 00271152
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ve dnech 13.a 14.ledna 2023 v OBCI VÍTANOV
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 34 odst.1 písm.a) zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky a o
<br> změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> i n f o r m u j i v o l i č e,že:
<br>  I.kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:
<br> o v pátek 13.ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin a
<br> o v sobotu 14.ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin <.>
<br>  Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost se sídlem:
<br> o budova obecního úřadu,zasedací místnost,Vítanov 126 pro voliče s trvalým pobytem na
<br> území tohoto volebního okrsku,jehož územím je celé území obce Vítanov i místní části obce
<br> Stan <.>
<br>  Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky
<br> platným občanským průkazem nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem
<br> České republiky anebo cestovním průkazem.Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
<br> doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>  Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do
<br> úterý 10.ledna 2023,v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.Je-li volič vybaven
<br> voličským průkazem pro I.kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého
<br> trvalého pobytu),může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České
<br> republiky,popř.v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského
<br> úřadu <.>
<br>  Nebude-li prezident republiky zvolen v I.kole volby,budou voliči obdobným způsobem po vyhlášení
výsledků I.kola volby vyrozuměni o době a místě konání II.kola volby.Hlasovací lístky pro případné
II.kolo obdrží volič až přímo ve v...

Načteno

edesky.cz/d/5864671


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz