« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (51 kB)
Obec Češov
<br> Češov 49,506 01 Jičín
<br> Vyřizuje:Kořínek Vladimír
Datum 21.12.2022
 776 177 788 XXXXXXX XXXXXXXX
Datové schránky: mXqapfx
Email: cesov@tiscali.cz
Internetové stránky: www.cesov-libesice.cz
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Dle § 34 odst.1 písm.a) a § 34 odst.3 zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů( zákon o volbě prezidenta republiky),a vyhlášky č.294/2012 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky,oznamuji:
<br> 1.Volbu prezidenta České republiky se uskuteční:
<br> v pátek dne 13.ledna 2023 od 14.00 hod.do 22.00 hod <.>
v sobotu dne 14.ledna 2023 od 8.00 hod.do 14.00 hod <.>
případné II.kolo voleb se bude konat:
v pátek dne 27.ledna 2023 od 14.00 hod.do 22.00 hod <.>
v sobotu dne 28.ledna 2023 od 8.00 hod.do 14.00 hod <.>
2.Místo konání voleb ve volebním okrsku č.1:
Volební místnost se nachází v budově Češov 49 – zasedací místnost OÚ Češov <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR <.>
<br> 4.Volič hlasuje osobně,zastoupení není přípustné <.>
<br> 5.Každému voliči budou dodány hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 6.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,obecní úřad nebo v den voleb okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat mimo volební místnost <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta
<br> Vyvěšeno: XX.XX.2022
<br> Sejmuto: 29.1.2023
<br> Zároveň zveřejněno i na elektronické úřední desce Obce Češov

Načteno

edesky.cz/d/5851106

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz