« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - oznámení o svolání prvního zasedání VK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

volby 2023.pdf (490.05 kB)
XXXX XXXXXX,starosta
<br> Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
(okrskoqých volebních komisí)
<br> v obci Licibořice
pro volbu prezidenta České repubIiky
konanou ve dnech 13.a 14.|edna 2023
<br> (případné ll.kolo ve dnech 27.a28.|edna 2023)
<br> V souladu s ustanovením § 14 odst,1 písm,D a § 14 odst,2 zákona č.2T512012 Sb,<,>
o volbě prezidenta republiky a o změně někteqých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám
první zasedání okrskové volební komise
<br> pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13.a 14.ledna 2023 (případné
ll.kolo ve dnech 27- a28.|edna za23) v obci Licibořice,a to tak,že:
<br> ve volební okrsku č.? se sídlem: abecní úřad Licibořice.Licibořice 17
<br> se toto uskuteční dne 21.12.2a22 od 18.00 hodin
<br> v: místnosti OÚ Licibořice <.>
<br> Je nezbytné,aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se
na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo
cestovním dokladem),ato za účelem ověřeníjeho totožnosti <.>
<br> V Licibořicích dne 16.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5851061

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz