« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu územního plánu Malé Hradisko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení projednávání návrhu ÚP Malé Hradisko.pdf [0,56 MB]
MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍA PAMÁTKOVÉ PÉČE
<br> ODDĚLENÍ Úzsmmíno PLÁNOVÁNÍ NÁMĚSTÍT.G.MASARYKA 130/14,796 01 Pnoszbov | 1005: maraska
<br> Spis.značka: OÚPPP/111/2021/l.|< ! ' 4 = = llllllllllljjjljljljjlljjjljl SpZn.: 326.1A10 Počet listů: příloh: listů příloh: Oprávněná úřední osoba pro vyřízení lng.XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX Oprávněná úřední osoba pro podepsání lng.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Prostějov,XX.XX.XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení projednávání návrhu Územního plánu Malé Hradisko
<br> Magistrát města Prostějova,Odbor územního plánování a památkové péče,oddělení územního plánování,jako úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,správně příslušný podle vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,který v souladu s Q 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") pořizuje Územní plán Malé Hradisko a oznamuje projednávání návrhu Územního plánu Malé Hradisko (dále jen „Návrh") v souladu s š 50 odst.3 stavebního zákona <.>
<br> Návrh bude vystaven k nahlédnutí od 22.12.2022 do 6.2.2023
<br> - na Magistrátu města Prostějova,Odboru územního plánování a památkové péče,oddělení územního plánování,nám.T.G.Masaryka 130/14,Prostějov,dveře č.403 (3.patro přístavby radnice)
<br> - na Obecním úřadu Malé Hradisko,Malé Hradisko č.p.60,798 49 Malé Hradisko
<br> - https:l/wwwmalehradiskocz/
<br> V souladu s š 50 odst.3 stavebního zákona - do 30 dnů od doručení,tj.do 6.2.2023,může každý uplatnit své připomínky k Návrhu <.>
<br> Připomínkyje možno uplatnit na adrese: Odbor územního plánování a památkové péče MM Prostějova,oddělení územního plánování nám.T.G.Masaryka 130/14,796 01 Prostějov
<br> K připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží.Ing.Pavia Korhonová
...

Načteno

edesky.cz/d/5849515

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz