« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Pařezov - rozhodnutí o schválení návrhu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KPÚ - Rozhodnutí o schválení návrhu.pdf
Státní pozem kový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice Haltravská 438,Týnské Předměstí 344 01 Domažlice
<br> Spis,zn; 2RP9232/2015-504202/04/03 SPU 442298/2022 Č“ lllllll|||llll„Hill/Hllllll|l|llllllllllllllll Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Telefon.XXXXXXXXX
<br> E-mail: j.vachalova©spucr.cz
<br> ID DS: z49per3
<br> V Domažlicích dne: 18.12 2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice (dále jen,<.> pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinemu zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále podle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> rozhodl podle ust.% 11 odst.4 zákona takto:
<br> návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pařezov a v navazujících částech sousedních katastrálních územích Postřekov a Otov u Nového Kramolína zpracovaný jmenem firmy GEPARD s.r.o,Štefánikova 77/521 150 00 Praha 5,pod č.zakázky 28/2017-504202 Ing.Romanem Šmidem,který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav <,>
<br> se schvaluje.Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí.Účastníci řízení dle ust.g 5 zákona,v souvislosti s ust.% 68 správního řádu: Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č.1 tohoto rozhodnutí,která je součástí výroku <.>
<br> ooúvoonÉNí Pozemkový úřad v souladu s ust.5 6 odst.1„ 2 a 3 zákona a ust.š 46 zákona č.500/2004 Sb,<.> správní řád: zahájil dne 28.8.2015 řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Pařezov a v navazujících částech sousedních katastrálních územích Postřekov a Otov u Nového Kramolína (dále jen „KoPU“) a to ...

Načteno

edesky.cz/d/5848719

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz