« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta ČR (416.13 kB)
OZNÁMENÍ „ o době a místě konání volby prezidenta Ceské republiky
<br> Starosta obce Stěbořice podle 5 34 odst.1 písm.a) zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),ve znění pozdějších předpisů (oznamuje:
<br> 1 <.>
<br> Volby prezidenta České republiky se uskuteční:
<br> V pátek 13.ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu 14.ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin případné druhé kolo voleb:
<br> V pátek 27.ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin v sobotu 28.ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
<br> Místem konání voleb v okrsku č.1 — Stěbořice je volební místnost „přísálí“
<br> v KD Stěbořice č.p.178 pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu V místní části Stěbořice.Vchod do volební místnosti „přísálí“ bude zadním vchodem kolem pohostinství Panská <.>
<br>.Místem konání voleb v okrsku č.2 — Jamnice je volební místnost „sál“ v KD
<br> Jamnice č.p.26 pro voliče,kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v místní části Jarnnice <.>
<br> Místem konání voleb V okrsku č.3 — Nový Dvůr a osada Březová je volební místnost v hasičské zbrojnici v Novém Dvoře čp.74 pro voliče,kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v místní části Nový Dvůr a osadě Březová.Občané Březové budou moci volit V pátek 23.září 2022 V úřadovně OÚ na Březové v době od
<br> 18:00 — 20:00 hodin <.>
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,cestovním průkazem Českérepubhky <.>
<br> Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise <.>
<br> Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacíh...

Načteno

edesky.cz/d/5847229


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz