« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a účelových komunikacích veřejně přístupných

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova 2,Kralovice PSČ 331 41
<br>
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br> 26060/22/SÚSPK-P/ST
6.12.2022
<br>
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> OV/4250/2022-Tisj
OV/29639/22 Tisj
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
E-mail:
Tel.:
<br> XXXX XXXXX
podatelna@kralovice.cz
XXX XXX XXX
<br>
Datum: 15.12.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICÍCH II.A III.TŘÍDY <,>
<br> MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍCH VEŘEJNĚ
PŘÍSTUPNÝCH
<br>
<br> Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podala
<br> Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,příspěvková organizace,IČO 72053119,Škroupova č.p <.>
1760/18,Jižní Předměstí,306 13 Plzeň
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
na komunikacích: silnice II.třídy č.193,201,204,205,206,229,231,232,silnice III.třídy č.0274 <,>
<br> 1803,1806,19310,19311,19312,19313,19314,1934,1939,20125,20126,20127 <,>
20128,20129,20130,20131,20132,20133,20134,20135,20136,20137,20138,20139 <,>
20140,20140a,20141,20142,20143,20144,20145,20146,20147,20148,2041,2042 <,>
2043,20510,20511,20512,20513,20513a,2054,2056,2057,2058,2059,2062,2063 <,>
2064,2066,2072,2076,2102,2264,2291,2292,2293,23110,23111,2313,2314,2318 <,>
2319 a 23220 okresu Plzeň-sever v rozsahu působnosti Městského úřadu Kralovice,jako
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "silnice II.a III.třídy
<br> z důvodu: zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění prací na silnicích II.a III.třídy
Sp...

Načteno

edesky.cz/d/5846148

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz