« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4_oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.doc
Obec Dražůvky
<br> Dražůvky 114,696 33 Archlebov
---------------------------------------------------------------------------
<br> Oznámení o době a místě konání voleb
Starostka Obce Dražůvky podle § 34 odst.1 písm.a) a § 34 odst.3 zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdější předpisů <,>
o z n a m u j e:
<br> 1.Volba prezidenta ČR se uskuteční
13.1.2022 od 14 00 hodin do 22 00 hodin a
14.1.2022 od 8 00 hodin do 14 00 hodin
2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Obecního úřadu,Dražůvky 114 <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (platným OP,cestovní dokladem,diplomatickým nebo služebním pasem ČR) <.>
4.Každému volič budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.V den voleb může volič hlasovací lístky obdržet ve volební místnosti <.>
<br> V Dražůvkách 19.12.2022
<br>
<br>
<br>
<br> ----------------------------------
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta obce
Telefon: E-mail: Bankovní spojení: Účet: IČO: 518 633 526 obec.drazuvky@email.cz KB Kyjov 23829671/0100 00488429

Načteno

edesky.cz/d/5843715


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz