« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Usnesení OZ č. 2 ze dne 14.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení  OZ č. 2 ze dne 14.12.2022 (107.61 kB)
USNESENÍ z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> STĚBOŘICE
<br> konaného dne 14.12.2022
<br> USN.Č.2/5–2/9
<br>
2/5
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 1) Aktualizovaný program zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
<br> 2) Zapisovatelem ustavujícího zasedání OZ XXXX XXXXXXX Komárka.Ověřovateli zápisu pana
<br> Martina Komárka a XXXXXX XXXXX <.>
<br> Pro: XX Proti: X Zdrželi se: X
<br>
<br>
<br> 2/6
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> 1) Kontrolu plnění usnesení obecního zastupitelstva z posledního zasedání 19.října 2022 <.>
<br>
<br> 2) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání obecního zastupitelstva 19.října 2022 <.>
<br>
<br>
<br> 2/7
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 1) Plán inventarizace majetku obce k 31.12.2022 <.>
<br> Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
<br> 2) Žádost o dotaci pro TJ Sokol Stěbořice ve výši 100.000 Kč
<br> Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
<br> 3) Smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Stěbořice
<br> Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
<br> 4) Žádost o peněžní dar na komunitní centrum vybudované Římskokatolickou farností
<br> Stěbořice ve výši 200.000 Kč <.>
<br> Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
<br> 5) Smlouvu o poskytnutí peněžního daru na komunitní centrum vybudované římskokatolickou
<br> farností Stěbořice
<br> Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
<br> 6) Rozpočet obce na rok 2023 s úpravami oproti vyvěšenému návrhu <.>
<br> Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
<br> 7) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2024-2025 <.>
<br> Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/8
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> 1) Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Opavsko severozápad
<br> na roky 2024-2027 <.>
<br>
<br> 2) Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí pro provoz skupinového
<br> vodovodu Litultovice na roky 2024-2025 <.>
<br>
<br>
<br> 2/9
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 1) Přijetí daru-podíl ve ...

Načteno

edesky.cz/d/5843170

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz