« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Rozpočtové opatření č.7/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozp.opatření 7-2022.pdf
hrama“ 1\ :H!
<br> ROZPOČTOVÝ DOKLAD
<br> =.— 130111100011051'3 " ',<.> Číslo: 000000007 \6? Druh: 3 _ IČO: 00572276
<br> Název: Obec Pařezov
<br> Datum dokladu: 2022/11/14 Rozpočtové opatření č.? Su Au (MPa Po! Z) 1 ] Ori Org 231 0100 81 1"
<br> \km kárkxwprzau ':zwtl 111“ ;d.[\ - př'mzy
<br> 23.1 0100 8118
<br> -\1-\11\'1111»\!q[1-\ r-\|uw.1-*'/rm 1i|y\\*m„1\ * \\(Ížm' 1“er ma'-“|x 10 U')_:1\ Uh (n“ it"),prrmf 1'\ [IC-áuhťm foL 1 * 1\
<br> _131 0100 003633 2324
<br> \.|\'\'Čun1př1m?|' ;1" „má neim p*kpěvkv 11 H.<.> -In:.xíh
<br> 231 0100 00%33 (3119
<br> Šíří-nu? p:“ualímp _:n'u »; 11—11?,anlf'un' \.(Juru “m nákup 111 'lt_""11 11 _11
<br> 231 0100 1101033 5169
<br> pFťn'? pn'mřmw \.|"|“-U 5101 1 * Avšm \“.déwll- ih: :mklr|w-wmn,111\1wh-h
<br> 231 0100 006112 5026
<br> WFL-x\in prmlřm'ma \ _LTEL.šňal l_',/_\\-ŠC11_\\J€.\|L|.lir(.n.1L|2uú,1u
<br> 231 0100 0017112 5023
<br> Pre—un plu—třem \ \ 1.<.> m Stal I.<.> ! rwl.h==1|\\11.'m'.na ndmňm (Ir-m: !11
<br> 231 0100 8113
<br> m?l- 11 xi hmim
<br> Součet za doklad : Datum zúmamu: 3023 '1 1,14
<br> ML! 2 000 00000
<br> 0.110
<br> 35 000,00
<br> 0,00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.0 0
<br> 0.00
<br> 2 025 000,00
<br> 1 \ \menm „nutný <,>
<br> UO! 0,01)
<br> _1 000 000,00
<br> 0.0 0
<br> fv 0011.00-
<br> 25 000.00
<br> 23 000,00
<br> Jí 111111 lJlif
<br> „33 000,00
<br> 2 025 000,00
<br> deam prove—df: Mumlava Souťkovcí ij „_ 14 11.31.1153 11 L: ru' /,W.J(rr\<.'rm xvxh-*mr'm MXM 11 \pc'(»<\- 1 (known g_fmh „.1 Přikazce operace: „ff V \,v,v 1,>.Spravce rozpoctu,ucetm: „ » 5.7%
<br> Vyvěšeno na úřední desce a v el.podobě dne: 14.11.2022 Rozpočtové opatření v pravomoci: starosty OZ XXXX informováno dne: XX,XX,XXXX
<br> OZ schválilo dne.“

Načteno

edesky.cz/d/5841265


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz