« Najít podobné dokumenty

Obec Chbany - Usnesení z 6/2022 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 7.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chbany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C250i22120911230.pdf [0,13 MB]
Usnesení z 6/2022 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 7.12.2022
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje: 1.Ověřovateli zápisu Marii Černou a Jiřinu Kříčkovou,zapisovatelem Naděždu Chomovou.2.Následující program zasedání:
<br> ].Jednací řád Zastupitelstva obce Chbany <,>
<br> 2.Obecně závazná vyhláška obce Chbany <,>
<br> 3.Smlouvy ( O poskytnutí dotace,O bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva,0 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby,zřízení věcného břemene) <,>
<br> 4.Rozpočet obce na rok 2023,Střednědobý výhled rozpočtu obce Chbany na rok 2024 — 2025 <,>
<br> 5.Rozpočet ZŠ a MŠ Chbany na rok 2023,Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Chbany na rok 2024 — 2025 <,>
<br> 6.Záměry prodeje pozemků <,>
<br> 7.Organizační <.>
<br> 3.Revokaci bodu č.14 Usnesení 2 6/2018 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 5.12.2018 <.>
<br> 4.Jednací řád Zastupitelstva obce Chbany ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ze dne 7.12.2022 <.>
<br> 5.Obecně závaznou vyhlášku obce Chbany,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,ze dne 7.12.2022 <.>
<br> 6.Smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Chbany a Nemocnici Kadaň s.r.o.(IČ: 25479300) na částku 30.528,-Kč,která je určena na provoz nemocnice v roce 2023 <.>
<br> 7.Bezúplatný převod par.č.116/2 v k.ú.Chbany na základě smlouvy č.159/2022 mezi obcí Chbany a Českou republikou — Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> 8.Zavazující a omezující podmínky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uvedených ve Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.159/2022 mezi obcí Chbany a Českou republikou — Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> 9.Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.159/2022 mezi obcí Chbany a Českou republikou — Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,na par.č.116/2 v k.ú...

Načteno

edesky.cz/d/5823464

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chbany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz