« Najít podobné dokumenty

Obec Chbany - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2024 -2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chbany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválěný střednědobý výhled obce 2024-2025.pdf [0,13 MB]
Obec Chbany,IČO 00261882
<br> Datum sestavení:09.12.2022
<br> Období: 2024 až 2025
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> KEO4 1.11,0 UROGO
<br> Příjmy XXX XXX orgX orgz Název Celkem rok XXXX rok XXXX xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx DANOVÉ PŘÍJMY 25 800 000,00 12 800 000,00 13 000 000,00 xxxx 2xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx NEDANOVÉ PŘÍJMY G 400 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 xxxx 3xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 100 000,00 50 000,00 50 000.00 xxxx 4xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx PŘIJATÉ TRANSFERY 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 C XXXX M Celkem rok XXXX rok XXXX XX XXX XXX,00 16 550 000,00 15 750 000,00
<br> Výdaje XXX XXX oryX orgZ Název Celkem rok XXXX rok XXXX xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx BĚŽNÉ VÝDAJE 29 700 000,00 14 750 000,00 14 950 000,00 xxxx (5xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 600 000,00 300 000,00 300 000,00 CELKEM Celkem rok 2024 rok 2025 30 300 000,00 15 050 000,00 15 250 000,00
<br> Financování
<br> XXX XXX orgl orgz Název Celkem rok XXXX rok XXXX xxxx axxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx FINANCOVÁNÍ -3 000 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 C ELKEM Celkem rok 2024 rok 2025 -3 000 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00
<br> Zpracováno 9.12.2022
<br> 1/3
<br> Obec Chbany,IČO 00261882 KEO4 l.ll.0 UROGO
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Rekapitulace Celkem rok 2024 rok 2025
<br> Příjmy 33 300 000,00 16 550 000,00 16 750 000.00 Výdaje 30 300 000,00 15 050 000,00 15 250 000,00 Financování -3 000 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 Rozdíl _ 0,00 0,00 0,00
<br> Sestavování střednědobého výhledu rozpočtu,jako nástroje sloužícího pro finanční plánování rozvoje hospodářství,vyplývá ze zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Střednědobý výhled rozpočtu není dokumentem jednorázovým,jehož platnost skončí s uplynutím doby,na kterou byl
<br> vypracován,musí být průbezne aktualizován.Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu musí být provedena jak na základě změn legislativních,tak i ze změněných místních podmí...

Načteno

edesky.cz/d/5823462

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chbany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz