« Najít podobné dokumenty

Obec Veliká Ves - Veřejnoprávní smlouva s obcí Vilémov (příspěvek ZŠ a MŠ)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veliká Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení (2.4 MB)
a Evidenční číslo smlouvy: 2l202I VEŘnJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poslrytnutí dotace zrozpoétu Obce Veliká Ves (dále jen,<,> smlouva) smlouva seuzavirámezi obec veliká ves Sídlo: Podlesice 53,44I 0| Podbořany tčo: oozoztgs DIČ: CZ00262I88 Zastoupená: starostou obce Miroslavem Ogáseanu Bankovní spoiení: KB Chomutov Císlo úěfu : 652644l l01 00 (dále jen,<,> poskytovatel") Obec Vilémov (zřizovatelZŠ aVtŠ Vilemov) Sídlo: Náměstí 1,43I 54 Vilémov tČo:\ozezzoo Zastoupená: starostou obce B ohuslavem Kreuzem Bankovní spojení: KB Kadaň Císlo účtu: 392344I l0I00 (dále jen,<,> příjemce") Článet t.obecné ustanovení Ve smyslu zákonaé.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zíizení),ve znéni pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o obcích"),ziů

Načteno

edesky.cz/d/5823395

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veliká Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz