« Najít podobné dokumenty

Obec Perštejn - Rozpočtové změny č. 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Perštejn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozp.změny 2022 -5.pdf (452.75 kB)
Schválené rozpočtové změny 2022 - č.5.Příjmy Obec Perštejn
<br> SU AU ODDPA POL.ÚZ MD / + DAL / - TEXT
<br> 231 100 1112 35 000 0 daň z příjmů FO pl.poplatníky
<br> 231 100 1113 55 000 0 daně DPFO vybír.srážkou
<br> 231 100 1121 295 000 0 daně z příjmů PO
<br> 231 100 1211 3 500 000 0 daň z DPH
<br> 231 100 1342 2 000 0 příjem z popl.z pobytu
<br> 231 100 1343 1 000 0 popl.za užívání VP
<br> 231 100 1345 800 000 0 popl.za obecní systém odpad.hosp <.>
<br> 231 100 4111 40 000 0 neinv.přijaté transfery SR
<br> 231 100 4116 1 300 000 0 ost.neinv.přijaté transfery
<br> 231 100 3399 2321 25 000 0 přijaté peněžité neinv.dary
<br> 231 100 3412 2111 350 000 0 příjmy z poskyt.služeb
<br> 231 100 3412 2132 20 000 0 příjem z pronájmu nemov.věcí
<br> 231 100 3612 2111 10 000 0 příjem z poskyt.služeb byt.hosp <.>
<br> 231 100 3613 2132 10 000 0 příjem z pronájmu NP
<br> 231 100 3639 2111 1 000 0 příjem z poskyt.služeb
<br> 231 100 3639 2131 50 000 0 příjem z pronájmu pozemků
<br> 231 100 3725 2324 75 000 0 příjmy EKOKOM
<br> 231 100 6310 2141 1 000 0 příjem z úroků
<br> 6 570 000 0 Příjmy
rozp změny 2022 -5 .pdf (3.23 MB)
Schváleneé rozpočtové změny 2022 - č.5.Výdaje Obec Perštejn
<br> SU AU ODDPA POL.ÚZ MD / - DAL / + TEXT
<br> 231 100 2212 5156 0 30 000 PHM zimní údržba
<br> 231 100 2212 5169 0 35 000 služby silnice
<br> 231 100 2212 5171 0 30 000 opravy a udržování silnice
<br> 231 100 2321 5139 0 2 000 nákup materiálu odp.voda
<br> 231 100 2321 5162 0 1 000 služby el.komunikací
<br> 231 100 2321 5169 0 20 000 nákup služeb odp.voda
<br> 231 100 3111 5139 0 5 000 nákup mater.MŠ
<br> 231 100 3111 5321 0 1 000 neinv.transfery obcím - MŠ
<br> 231 100 3111 6121 450 000 0 stavby MŠ
<br> 231 100 3113 5171 0 2 000 opravy a udržování ZŠ
<br> 231 100 3113 5331 43 000 příspěvky ZŠ
<br> 231 100 3113 5336 0 1 300 000 neinv.transfery PO - ZŠ
<br> 231 100 3326 5171 0 20 000 opravy a udržování kostel
<br> 231 100 3326 6121 2 500 000 0 stavby kostel
<br> 231 100 3399 5169 0 120 000 nákup služeb kultura
<br> 231 100 3399 5194 0 20 000 věcné dary
<br> 231 100 3399 5492 0 10 000 dary fyz.osobám
<br> 231 100 3412 5137 200 000 0 drobný majetek sport.MO
<br> 231 100 3412 5139 0 20 000 materiál sport.v MO
<br> 231 100 3412 5171 100 000 0 opravy sport.v MO
<br> 231 100 3412 6122 0 55 000 stroje a zařízení sport.v MO
<br> 231 100 3421 5137 130 000 0 drobný majetek hřiště
<br> 231 100 3421 5139 45 000 0 materiál hřiště
<br> 231 100 3421 5169 0 5 000 služby hřiště
<br> 231 100 3421 6121 0 740 000 stavby hřiště
<br> 231 100 3612 5137 10 000 0 drobný majetek byty
<br> 231 100 3612 5139 0 5 000 materiál byty
<br> 231 100 3612 5171 0 35 000 opravy a udržování byty
<br> 231 100 3612 6121 0 200 000 stavby byty
<br> 231 100 3632 5139 10 000 0 materiál hřbitov
<br> 231 100 3632 5156 0 8 000 PHM hřbitov
<br> 231 100 3639 5156 0 10 000 PHM TZ
<br> 231 100 3639 5163 0 25 000 služby peněžních ústavů
<br> 231 100 3639 5169 20 000 0 služby TZ
<br> 231 100 3639 5171 0 70 000 opravy TZ
<br> 231 100 3722 5169 0 90 000 svoz odpadu
<br> 231 100 3725 5169 0 10 000 služby SD
<br> 231 100 3725 5171 75 000 0 opravy SD
<br> 231 ...

Načteno

edesky.cz/d/5823286

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Perštejn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz