« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Oznámení zahájení řízení - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška.pdf (606.87 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> Obec Radovesnice I
Lošanská 23
280 02 RADOVESNICE I
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OZPZ 119622/22-hak
OZPZ 27403/2022
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
katerina.haklova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
0/0
<br>
Datum: 07.12.2022
<br>
<br> Oznámení zahájení řízení – prodloužení lhůty pro dokončení stavby (veřejná vyhláška) vodního
<br> díla „Prodloužení vodovodního řadu 1-6-1,tlaková větev A-3,ul.Kolínská,Radovesnice“ § 15
<br> zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"),ve
<br> znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
<br>
<br> Obec Radovesnice I,IČ 00639737,Kolínská 153,280 02 Radovesnice I <,>
<br> (dále jen „stavebník“) dne 01.12.2022 podala žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního
díla (§ 15 vodního zákona) „Prodloužení vodovodního řadu 1-6-1,tlaková větev A-3,ul.Kolínská <,>
Radovesnice“ na pozemcích p.č.128/1,128/25,239/3,239/4 v k.ú.Radovesnice I.Uvedeným dnem
bylo zahájeno vodoprávní řízení <.>
<br> Společné povolení vydal Městský úřad Kolín,odbor životního prostředí a zemědělství,Sokolská 545 <,>
280 02 Kolín,dne 17.04.2020 pod čj.MUKOLIN/OZPZ 7784/20-hak.Stavba byla zahájena dne
25.01.2021,kdy došlo k navrtání vstupu pro DN 250 do čerpací šachty ČS7 a položení 10 m potrubí
gravitační kanalizace <.>
<br>
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Středočeský
<br> Název obce Radovesnice I
<br> Název katastrálního území Radovesnice I
<br> Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí parc.č.128/1,128/25,239/3,239/4 v k.ú <.>
<br> Radovesnice I
<br> Přímé určení polohy (souřadnice X,Y) napojení začátek 10584...

Načteno

edesky.cz/d/5822606

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz