« Najít podobné dokumenty

Obec Kryštofovy Hamry - Volby pokyny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kryštofovy Hamry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby pokyny
Obec Kryštofovy Hamry
<br>
<br> OBECNÍ ÚŘAD KRYŠTOFOVY HAMRY
Kryštofovy Hamry 64,431 91,Vejprty
<br> Telefon: 474 386 318,IČ: 00075566
________________________________________________________
<br>
Informace k volbě prezidenta České republiky konanou ve dnech 13.a 14.ledna 2023 <,>
<br> případné II.kolo ve dnech 27.a 28.ledna 2023
<br>
Právní předpisy:
<br> - zákon č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2012 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona o
volbě prezidenta republiky,ve znění pozdějších předpisů
<br> Volič:
<br> - volič je státní občan ČR,který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v obci,která náleží do územního obvodu kraje
<br> - v případě,že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR,je automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu
voličů v místě trvalého pobytu na území České republiky.Pokud chce být tento volič
v případě návratu na území ČR opětovně zapsán do stálého seznamu voličů v místě svého
trvalého pobytu,musí požádat příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad ČR,v jehož
zvláštním seznamu voličů je zapsán,o vyškrtnutí.O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo
osobně na příslušném zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR.Volič potvrzení o
vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů odevzdá den před konáním voleb obecnímu úřadu <,>
v jehož odvodu má místo trvalého pobytu <.>
<br>
Překážky ve výkonu volebního práva:
<br> -zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
-zbavení způsobilosti k právním úkonům
<br>
Hlasovací lístky:
<br> - starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků a to nejpozději 3 dny přede dnem
voleb,tj.do 10.01.2023
- hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti
<br> Hlasování:
<br> - volič hlasuje osobně,zastoupení není přípustné
- volič po příchodu do volební místnosti pr...

Načteno

edesky.cz/d/5822327


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kryštofovy Hamry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz