« Najít podobné dokumenty

Obec Kryštofovy Hamry - Žádost - vydání voličského průkazu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kryštofovy Hamry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost - vydání voličského průkazu
OBECNÍ ÚŘAD KRYŠTOFOVY HAMRY 1
<br>
<br> Žádost o vydání voličského průkazu
<br> Žádám obecní úřad (v územně členěných městech úřad městské části / úřad městského
obvodu):1
<br> Obecní úřad Kryštofovy Hamry
<br>
o vydání voličského průkazu2 pro nadcházející volbu prezidenta republiky:3
(hodící se vyznačte křížkem)
<br> ☐ I.kolo 13.a 14.ledna 2023
<br> ☐ II.kolo 27.a 28.ledna 2023
<br> ☐ obě kola
<br>
jméno a příjmení:
<br> datum narození:
<br>
adresa trvalého pobytu:
<br> telefon a e-mail (nepovinné)
<br> VP číslo
<br>
<br> Vystavený voličský průkaz si přeji:4 (hodící se vyznačte křížkem):
<br> ☐ vyzvednout osobně
<br> ☐ vydat osobě,která se prokáže mnou vystavenou plnou mocí k převzetí voličského
průkazu (podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen)
<br> ☐ zaslat na adresu trvalého pobytu
<br> ☐ zaslat na adresu
<br>
<br>
V dne
<br>
<br>
1 Příslušným k vyřízení žádosti je obecní úřad/úřad městské části /úřad městského obvodu <,>
kde má volič trvalý pobyt <.>
2 Žádost o voličský průkaz může být úřadu doručena ode dne vyhlášení volby prezidenta,nejpozději
však 7 dnů přede dnem volby při písemném podání,resp.až do 2 dnů přede dnem volby při osobním
podání žádosti.Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče <.>
Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky.O voličský průkaz je
možno požádat také prostřednictvím Portálu občana.Žadatel pro tento způsob podání žádosti
potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou,kterou si lze zřídit i při podávání
žádosti <.>
3 Volič může ve volbě prezidenta republiky hlasovat na voličský průkaz v jakékoliv volební místnosti
na území České republiky nebo na kterémkoliv českém zastupitelském úřadě v zahraničí <.>
4 Voličský průkaz lze vydat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb <.>
<br>
<br>
<br> OBECNÍ ÚŘAD KRYŠTOFOVY HAMRY 2
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/5822326


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kryštofovy Hamry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz