« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Nařízení č. 1/2022, kterým se vymezují oblasti ke stání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č. 1/2022, kterým se vymezují oblasti ke stání
a doba,na kterou je stání předplaceno).Řidič motocyklu uschová lístek u sebe a na požádání
<br> oprávněné osoby je povinen doklad předložit <.>
<br>
<br> Článek 3 <.>
<br> Kontrola <.>
<br> 1.Kontrolu dodržení tohoto nařízení obce provádí Městská policie Řevnice <.>
<br>
<br> Článek 5 <.>
<br> Závěrečná ustanovení <.>
<br> 1.Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> starosta místostarostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.12.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1) Zákon č.526/1999 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů
<br> 2) Zákon č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů

Načteno

edesky.cz/d/5820932

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz